Higher Studies מייצגת בלעדית בישראל את אוניברסיטאות
Adam Mickiewicz ,Poznan University of Economics and Business
ו- Poznan University of Medical Sciences

אוניברסיטאות אלו מציעות תכנית ייחודית ללימודי דוקטורט בשפה האנגלית לסטודנטים בינלאומיים. בראש תכנית הלימודים עומדים הרקטור וסגן הרקטור הממונים גם על היחסים הבינלאומיים של האוניברסיטאות.

אוניברסיטאות PUEB  AMU ו-  PUMS הן מהמובילות והיוקרתיות בפולין, בעלות תארים מוכרים ומוערכים בארץ ובעולם. האוניברסיטאות מדורגות במקומות הראשונים בפולין ומציעות עשרות התמחויות לתואר שלישי בפקולטות השונות. אוניברסיטאות  PUEB  AMU ו- PUMS חברות בארגונים בינלאומיים מכובדים רבים וזוכות באישורים והסמכות, המאשרים כי רמת ההוראה והמחקר עומדים בדרישות האקדמיות הגבוהות ביותר של האיחוד האירופי. ל –  PUMS PUEB ו- AMU בוגרים המשמשים בתפקידים בכירים באקדמיה, בכלכלה (נשיאי בנקים וחברות השקעה) ובפוליטיקה (שרים וסגני ראש ממשלה). בין זוכי תארי כבוד מטעם האוניברסיטה ניתן למצוא אנשים מכובדים כמו ראש ממשלת אנגליה לשעבר, מרגרט תאצ'ר (PUEB), מארי קרי ואל גור (AMU).

אוניברסיטאות  PUMS PUEB ו-AMU נמצאות ברשימת האוניברסיטאות המוכרות על ידי UNESCO. על פי אישור הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל של משרד החינוך בישראל, AMU PUEB ו-PUMS מופיעות ברשימת המוסדות להשכלה גבוהה המוכרים בפולין והמוסמכים להעניק תואר שלישי – PhD.

בזכות ניסיונן של האוניברסיטאות בתכניות לימודים בינלאומיות, נבנתה תכנית לימודית ייחודית גם ללימודי דוקטורט (PhD) בשפה האנגלית עבור סטודנטים בינלאומיים, באישור השר להשכלה גבוהה של פולין, המאפשרת לסטודנטים בינלאומיים (כולל ישראלים) להשתלב בתכנית. באוניברסיטת PUEB לומדים למעלה מ-12,000 סטודנטים, הסגל האקדמי מונה יותר מ-600 מרצים, מתוכם כ-130 פרופסורים המנחים סטודנטים לדוקטורט במגוון רחב של תחומים. למנחי הדוקטורט ניסיון "בעולם האמיתי" כיועצים לגופים ממשלתיים ובקהילה העסקית. באוניברסיטת AMU לומדים כ – 50,000 סטודנטים, הסגל האקדמי מונה כ- 2800 חברים, בהם 850 פרופסורים, המנחים את הדוקטורנטים במסלולי הלימוד השונים. באוניברסיטת PUMS  לומדים קרוב ל- 10,000 סטודנטים, מהם כ- 1000 סטודנטים בינלאומיים. הצוות האקדמי של האוניברסיטה כולל למעלה מ-1000 חברי פקולטה וצוות לימודי.

צרו אתנו קשר

  Higher Studies מייצגת בלעדית בישראל את אוניברסיטאות
  Adam Mickiewicz ,Poznan University of Economics and Business
  ו- Poznan University of Medical Sciences

  אוניברסיטאות אלו מציעות תכנית ייחודית ללימודי דוקטורט בשפה האנגלית לסטודנטים בינלאומיים. בראש תכנית הלימודים עומדים הרקטור וסגן הרקטור הממונים גם על היחסים הבינלאומיים של האוניברסיטאות.

  אוניברסיטאות PUEB  AMU ו-  PUMS הן מהמובילות והיוקרתיות בפולין, בעלות תארים מוכרים ומוערכים בארץ ובעולם. האוניברסיטאות מדורגות במקומות הראשונים בפולין ומציעות עשרות התמחויות לתואר שלישי בפקולטות השונות. אוניברסיטאות  PUEB  AMU ו- PUMS חברות בארגונים בינלאומיים מכובדים רבים וזוכות באישורים והסמכות, המאשרים כי רמת ההוראה והמחקר עומדים בדרישות האקדמיות הגבוהות ביותר של האיחוד האירופי. ל –  PUMS PUEB ו- AMU בוגרים המשמשים בתפקידים בכירים באקדמיה, בכלכלה (נשיאי בנקים וחברות השקעה) ובפוליטיקה (שרים וסגני ראש ממשלה). בין זוכי תארי כבוד מטעם האוניברסיטה ניתן למצוא אנשים מכובדים כמו ראש ממשלת אנגליה לשעבר, מרגרט תאצ'ר (PUEB), מארי קרי ואל גור (AMU).

  אוניברסיטאות  PUMS PUEB ו-AMU נמצאות ברשימת האוניברסיטאות המוכרות על ידי UNESCO. על פי אישור הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל של משרד החינוך בישראל, AMU PUEB ו-PUMS מופיעות ברשימת המוסדות להשכלה גבוהה המוכרים בפולין והמוסמכים להעניק תואר שלישי – PhD.

  בזכות ניסיונן של האוניברסיטאות בתכניות לימודים בינלאומיות, נבנתה תכנית לימודית ייחודית גם ללימודי דוקטורט (PhD) בשפה האנגלית עבור סטודנטים בינלאומיים, באישור השר להשכלה גבוהה של פולין, המאפשרת לסטודנטים בינלאומיים (כולל ישראלים) להשתלב בתכנית. באוניברסיטת PUEB לומדים למעלה מ-12,000 סטודנטים, הסגל האקדמי מונה יותר מ-600 מרצים, מתוכם כ-130 פרופסורים המנחים סטודנטים לדוקטורט במגוון רחב של תחומים. למנחי הדוקטורט ניסיון "בעולם האמיתי" כיועצים לגופים ממשלתיים ובקהילה העסקית. באוניברסיטת AMU לומדים כ – 50,000 סטודנטים, הסגל האקדמי מונה כ- 2800 חברים, בהם 850 פרופסורים, המנחים את הדוקטורנטים במסלולי הלימוד השונים. באוניברסיטת PUMS  לומדים קרוב ל- 10,000 סטודנטים, מהם כ- 1000 סטודנטים בינלאומיים. הצוות האקדמי של האוניברסיטה כולל למעלה מ-1000 חברי פקולטה וצוות לימודי.

  חווית הלמידה

  תכנית הלימודים הייחודית בשפה האנגלית נבנתה כדי לספק למעוניינים בלימודי דוקטורט, בפקולטות השונות ובהתמחויות המגוונות של כל אחת מהאוניברסיטאות, דרך למימוש רצונם בלימודי תואר שלישי בחו"ל, מבלי לוותר על התחייבויות היום יום של קריירה ומשפחה. תכנית זו מאפשרת ללומדים להמשיך בשגרת חייהם בארץ מגוריהם ולחוות את חווית הלימודים בחו"ל.

  תכנית הלימודים היא בשיטת Part Time המציעה ללומדים גמישות ויכולת להתמודד עם דרישות לוח זמנים אישי, נגישות למנחים ולמאגרי המידע של הספרייה הווירטואלית מכל מקום בעולם, יחד עם מסגרת לימודים מסודרת ומאורגנת המאפשרת התקדמות והשגת יעדים.

  שילוב לימודים, עבודה ומשפחה

  תכנית הלימודים עוצבה באופן המאפשר לדוקטורנטים לשלב לימודי דוקטורט במקביל לעיסוקיהם השוטפים, ולסיים לימודים תוך שלוש שנים או פרק זמן ארוך יותר, התואם את צרכי הלומדים. לימודי הדוקטורט כוללים השתתפות בסדנאות בחו"ל; שבוע בשנה, ולימודים באופן עצמאי וגמיש בכל זמן ומקום המתאים ללומד, תוך הנחיה רציפה של מנחה אישי מטעם האוניברסיטה.

  מהרישום ללימודים ועד טקס הענקת התואר

  Higher Studies מספקת ללומדים ליווי צמוד בכל שלבי הלימודים, החל מהרישום לתכנית, תמיכה במהלך שנות הלימוד ועד טקס הענקת התואר. שיתוף הפעולה בין  Higher Studies  ובכירי אוניברסיטאות AMU   PUEB ו-  PUMS שהצלחת התכנית ויוקרתה חשובים להם מאד, אפשר גם לישראלים להשתלב בתכנית הלימודים הייחודית בשפה האנגלית. תכנית לימודי הדוקטורט באוניברסיטאות  PUMS PUEB ו  AMU-מבטיחה לימודים ברמה הגבוהה ביותר והגשמת שאיפותיהם האקדמיות של הלומדים.

  המכון הפולני בישראל

   Polish Institute נמצא תחת חסותו של משרד החוץ הפולני ושגרירות פולין בישראל ופועל רבות בתחום החינוך והתרבות. כגוף התומך ומעודד שיתופי פעולה בין ישראל ופולין, מברך המכון על האפשרות הניתנת גם לישראלים להשתלב בתכנית לימודי הדוקטורט הבינלאומית, ושיתוף הפעולה בין  Higher Studies לבין אוניברסיטאות AMU, PUEB ו- PUMS.

  With Higher Studies you can achieve a higher level of success and you can begin now!